Khuyến mãi

Chương trình ưu đãi tháng 9, kỉ niệm 100 năm Ô tô Mitsubishi.

Wednesday, 06 September 2017

Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 9, kỉ niệm 100 năm Ô tô Mitsubishi

Mitsubishi Motors AN DÂN thực hiện chiến dịch dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Friday, 25 August 2017

Đồng hành cùng Việt Nam Motorshow 2017 và Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), Mitsubishi Motors AN DÂN giới thiệu “Chiến dịch chăm sóc đặc biệt” trong tháng 8 này. Chiến dịch chăm sóc dành cho các khách hàng đang sử dụng xe Mitsubishi.

Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8- Kỉ niệm 100 năm Ô tô Mitsubishi Motors

Friday, 25 August 2017

Tháng 8/ 2017
Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8, kỉ niệm 100 năm Ô tô Mitsubishi Motors.