Kỹ sư giám sát

Tuyển dụng: Phó phòng Kế toán

* Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về:

-   Địa chỉ: Số 583 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
     VPGD: Số 636 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
     Email: huyenttt@andanoto.com.vn
    Điện thoại: 04 38733563

Nhân viên Chăm sóc khách hàng – Marketing

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Phòng Nhân sự Công ty CP ĐTTM  An Dân.
Địa chỉ: Số 583, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 0936.458.218 or 04.3650.2707 ext 113
Website: www.andanoto.com.vn

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Phòng Nhân sự Công ty CP ĐTTM  An Dân.
Địa chỉ: Số 583, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.
 VPGD: Số 636 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04.38733653 ext 111
Email: huyenttt@andanoto.com.vn
Website: www.andanoto.com.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Phòng Nhân sự Công ty CP ĐTTM  An Dân.
Địa chỉ: Số 583, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04.38733653 ext 111
Email: huyenttt@andanoto.com.vn
Website: www.andanoto.com.vn

Nhân viên Kinh doanh (5 người).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Phòng Nhân sự Công ty CP ĐTTM  An Dân.
Địa chỉ: Số 583, Đ.Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.
VPGD: Số 636 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:04 38733653 ext 111

Website: www.andanoto.com.vn

Tin tức

Tin Tổng Hợp

Tin Khuyến Mại

Tuyển Dụng