CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DÂN

- Địa chỉ : Số 583 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên -Hà Nội
- Hotline CSKH:              0987.121.219
- Hotline Kỹ Thuật:         0987.888.515
- Phòng Kinh Doanh:    04.3873.3563  - Fax: 04.3873.3651
- Phòng Dịch vụ :           04.3650.3116  - Fax: 04.3873.3653
- Email :       andan@gamigroup.com
- Website :   http://andanoto.com.vn

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi theo thông tin liên lạc sau đây: 

STT Họ và tên  Chức danh    Số máy lẻ  Di động
1 Phùng Tố Hoa Giám đốc 104 0912.375.646
2 Nguyễn Thái Hùng TP. kinh doanh 107 0903.298.970
3 Ninh Thị Liễu Kế Toán Trưởng 114 0978.084.763
4 Đào Lan Thư TP. CSKH 112 0906.003.727
5 Nguyễn Thu Thủy PP. HCNS 103 0913.562.826
 

Tin tức

Tin Tổng Hợp

Tin Khuyến Mại

Tuyển Dụng