Động cơ điều khiển thời điểm và hành trình nâng xú-pap bằng điện tử
 

Với cơ cấu phân phối khí đơn giản nhưng cực kỳ thông minh, động cơ MIVEC của Mitsubishi có thể thay đổi thời điểm đóng mở và cả hành trình nâng xú-pap giúp động cơ thích ứng với tình trạng làm việc thay đổi của xe.

 
Động cơ MIVECS
Động cơ MIVECS

Tin tức

Tin Tổng Hợp

Tin Khuyến Mại

Tuyển Dụng