Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 11

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Ưu đãi khách hàng
MT 448 60 388 Giảm thêm 10 triệu VNĐ
cho KH khi mua xe mới.
CVT 523 65 458 Giảm thêm 10 triệu VNĐ
cho KH khi mua xe mới.

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Khuyến mãi
của đại lý
Ưu đãi khách hàng
MT ECO 462 40 422 Quà tặng
trị giá 10 triệu.
Giảm thêm 10 triệu VND
cho KH khi mua xe mới.
MT 492 50 442 Quà tặng
trị giá 10 triệu.
Giảm thêm 10 triệu VND
cho KH khi mua xe mới.
CVT 542 50 492 Quà tặng
trị giá 10 triệu.
Giảm thêm 10 triệu VND
cho KH khi mua xe mới.

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Ưu đãi
khách hàng
2.0 STD 975 Giá cực kỳ ưu đãi
với số lượng hạn chế,
vui lòng liên lạc đại lý.
2.0 CVT 1.123 117 1.006 Giảm thêm 10 triệu VNĐ
cho KH khi mua xe mới.
2.4 CVT 1.275 117 1.158 Giảm thêm 10 triệu VNĐ
cho KH khi mua xe mới.

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Giá đặc biệt
tháng 11
Khuyến mãi của đại lý
CVT
Premium
978 Giá cực kỳ ưu đãi từ đại lý
với số lượng hạn chế.
Liên hệ ngay.
Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu VNĐ (*)

Đơn vị giá: triệu đồng

(*) Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu bao gồm: (1) Ốp trang trí cản trước, (2) Ốp trang trí cản sau, (3) Ốp bảo vệ cửa sau, (4) Bộ DVD tích hợp GPS, (5) Camera hành trình, (6) Camera lùi, (7) Màn hình hàng ghế sau.

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Khuyến mãi
của đại lý
Ưu đãi
khách hàng
3.0 2.120 164 1.956 Giảm thêm
50 triệu VNĐ.

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
DIESEL
4×2 MT
804 100 704
GASOLINE
4×2 AT
982 198 784

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Khuyến mãi
của đại lý
Ưu đãi
khách hàng
GASOLINE
4×2 AT
1.355 196 1.159 Bộ phụ kiện
(*)
Giảm thêm
10 triệu VNĐ
cho KH khi mua
xe mới.
GASOLINE
4×4 AT
1.538 170 1.368 Bộ phụ kiện
(*)
Giảm thêm
10 triệu VNĐ
cho KH khi mua
xe mới.

Đơn vị giá: triệu đồng

(*) Bộ phụ kiện ALL NEW PAJERO SPORT bao gồm:
(1) Ốp cản trước, (2) Ốp cản sau, (3) Cánh lướt gió sau.

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 11
Giá đặc biệt
tháng 11
Khuyến mãi
của đại lý
Ưu đãi
khách hàng
4×4.AT
MIVEC
785 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
Phiếu nhiên liệu
28 triệu VND.
4×2.AT
MIVEC
700 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
Phiếu nhiên liệu
28 triệu VND hoặc
2 năm Bảo dưỡng.
4×4.MT 686 60 626 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
4×2.AT 626 20 606 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
Phiếu nhiên liệu
28 triệu VND hoặc
2 năm Bảo dưỡng.
4×2.MT 596 20 576 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
Phiếu nhiên liệu
20 triệu VND hoặc
2 năm Bảo dưỡng.

Đơn vị giá: triệu đồng